Karar Tarihi 4.4.2013
Karar No 5361İl özel idaresi genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline fazla çalışmaları karşılığında ödenmekte olan ek ödemenin verilmesi ile; il özel idaresi genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarına temsil, makam ve görev tazminatı ödenmesi hususlarında Sayıştay 7. Dairesinin 906, 1482 ve 822 sayılı ilâmları ile Sayıştay 1. Dairesinin 675 sayılı ilâmı arasında aykırılık bulunduğundan bahisle içtihadın birleştirilmesi istemi hk.