Karar Tarihi 24.3.2014
Karar No 5374Bursa Karacabey Ova Köyleri Sulama Birliği ile Mustafakemalpaşa Köyleri Sulama Birliğinin 2012 yılı hesap ve işlemlerinin, Bursa Valiliğince oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından denetlenmesi sonucu bulunan kamu zararı ile ilgili hususlara ilişkin dosyanın, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 18’inci maddesi gereğince karara bağlanmak üzere 1’inci Daireye havale edilmesi üzerine, yargılamada esasa geçilmeden önce söz konusu dosyalarla ilgili izlenecek usul hakkında hasıl olan tereddütlerin açıklığa kavuşturulması talebi hk.