Karar Tarihi 23.3.2015
Karar No 5386 / 1Boş bulunan üyelikler için yapılacak seçimlere katılmak üzere başvuranların, belirtilen nitelikleri haiz olup olmadıklarının belirlenmesi hk.