Dairesi Yıl Tarih Aralığı -
İlam No Tutanak No İdare Türü
Kelime(ler) Dosya No Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 31.1.2018 6.Daire Konu: Yargılanmakta olduğu davada tutuklu kaldığı süreler için yapılan 1/3 oranındaki kesintilerin, hakkında henüz kesinleşmiş bir hüküm bulunmamasına rağmen faiziyle birlikte kendisine iade edilmesi.
2 31.1.2018 5.Daire Konu: Verilen ön ödemelerin (avans) mevzuatına uygun olarak süresi içinde kapatılmaması. 1) 95 sayılı ilamın 4’üncü maddesinde, verilen ön ödemelerin (avans) mevzuatına uygun olarak süresi içinde kap
3 31.1.2018 5.Daire Konu: Şirket personeli olarak görev yapan işçilere kışlık işçi elbisesi alınması. 95 sayılı İlamın 2’nci maddesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğünde hizmet alımı kapsamında şirket personeli olarak görev
4 31.1.2018 5.Daire Konu: Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen kişilere belediye başkanı için öngörülen ödeneğin 2/3’ü oranı yerine tam olarak verilmesi. 95 sayılı İlamın 3’üncü maddesinde, Belediye Başkan
5 31.1.2018 5.Daire Konu: işyerlerinin (Belediye ait kiralık taşınmazlar da dahil) çalışma ruhsatının olmaması buna bağlı olarak ruhsat harçlarının alınmaması. 95 sayılı İlamın 5’inci maddesi verilen tazmin hükmü hakkın
6 31.1.2018 6.Daire Konu: ihale dokümanında ve sözleşmede yer almamasına rağmen fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti ödenmesi. 191 sayılı İlamın 2’nci maddesinde, “... Belediye
7 31.1.2018 5.Daire Konu: Verilen ön ödemelerin (avans) mevzuatına uygun olarak süresi içinde kapatılmaması. 1) 95 sayılı ilamın 4’üncü maddesinde, verilen ön ödemelerin (avans) mevzuatına uygun olarak süresi içinde kap
8 31.1.2018 5.Daire Konu: Bazı işyerlerine ait çevre temizlik vergilerinin tahakkuku yapıldığı halde tahsilatının gerçekleştirilmemesi. 2) 95 sayılı ilamın 6’ncı maddesinde, bazı işyerlerine ait çevre temizlik vergileri
9 31.1.2018 5.Daire Konu: Belediye lojmanlarında oturanlara ayrıca kira yardımı yapılması. 1) 95 sayılı İlamın 1’inci maddesinde, TOKİ tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan konutların sahiplerinden bir k
10 31.1.2018 5.Daire Konu: Şirket personeli olarak görev yapan işçilere kışlık işçi elbisesi alınması. 2) 95 sayılı İlamın 2’nci maddesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğünde hizmet alımı kapsamında şirket personeli olarak gö
11 31.1.2018 5.Daire Konu: Verilen ön ödemelerin (avans) mevzuatına uygun olarak süresi içinde kapatılmaması. 3) 95 sayılı İlamın 4’üncü maddesi verilen tazmin hükmünün; aynı tazmin hükmünde Muhasebe Yetkilisi olarak
12 31.1.2018 5.Daire Konu: işyerlerinin (Belediye ait kiralık taşınmazlar da dahil) çalışma ruhsatının olmaması buna bağlı olarak ruhsat harçlarının alınmaması. 4) 95 sayılı İlamın 5’inci maddesinde, bazı işyerlerinin (B
13 31.1.2018 5.Daire Konu: Bazı işyerlerine ait çevre temizlik vergilerinin tahakkuku yapıldığı halde tahsilatının gerçekleştirilmemesi. 5) 95 sayılı İlamın 6’ncı maddesi, tazmin hükmünde Muhasebe Yetkilisi sıfatıyla işt
14 31.1.2018 5.Daire Konu: Geçici görevle görevlendirilen personele mevzuata aykırı konaklama bedeli ve taşıt ücreti ödenmesi. 6) 95 sayılı İlamın 7’nci maddesinde, ... ’e geçici görevle görevlendirilen personele mevzuat
15 31.1.2018 5.Daire Konu: Belediye lojmanlarında oturanlara ayrıca kira yardımı yapılması. 1) 95 sayılı İlamın 1’inci maddesi verilen tazmin hükmü hakkında; İdaresi adına …… ’nın temyiz başvurusu üzerine düzenlenen
16 31.1.2018 5.Daire Konu: Verilen ön ödemelerin (avans) mevzuatına uygun olarak süresi içinde kapatılmaması. 2) 95 sayılı İlamın 4’üncü maddesi verilen tazmin hükmü hakkında; aynı tazmin hükmünde Muhasebe Yetkilisi
17 31.1.2018 5.Daire Konu: işyerlerinin (Belediye ait kiralık taşınmazlar da dahil) çalışma ruhsatının olmaması buna bağlı olarak ruhsat harçlarının alınmaması. 3) 95 sayılı İlamın 5’inci maddesi verilen tazmin hükmü hak
18 31.1.2018 5.Daire Konu: Bazı işyerlerine ait çevre temizlik vergilerinin tahakkuku yapıldığı halde tahsilatının gerçekleştirilmemesi. 4) 95 sayılı İlamın 6’ncı maddesi, tazmin hükmünde Muhasebe Yetkilisi sıfatıyla işt
19 31.1.2018 5.Daire Konu: Belediye lojmanlarında oturanlara ayrıca kira yardımı yapılması. 95 sayılı İlamın 1’inci maddesi verilen tazmin hükmü hakkında; İdaresi adına ….. ’nın temyiz başvurusu üzerine düzenlenen 31.
20 31.1.2018 7.Daire Konu: Hakediş ödemesi. 195 sayılı İlamın 1’inci maddesinde ... Kültür Merkezi İnşaatı Yapım İşinde; A1- Ödemeye esas miktarların fiilen yapılan işlerden fazla gösterilmesi nedeniyle …. TL’ye, A2- İ