Dairesi Yıl Tarih Aralığı -
İlam No Tutanak No İdare Türü
Kelime(ler) Dosya No Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 12.2.2020 8.Daire İş kaleminin birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması; 3- 42 sayılı İlamın 6. maddesinin (D) bendiyle; … İhale Kayıt Numaralı, …’ne açık ihale ile yaptırılan … TL+KDV sözleşme bedelli “… İşi”’nd
2 12.2.2020 8.Daire İş kaleminin birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması; 4- 42 sayılı İlamın 6. maddesinin (E) bendiyle verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Harcama Yetkilisi sıfatı ile iş
3 12.2.2020 8.Daire İş kaleminin birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması; 5- 42 sayılı İlamın 6. maddesinin (F) bendiyle; … İhale Kayıt Numaralı, …’ne açık ihale ile yaptırılan … TL+KDV sözleşme bedelli “… İşi”’nd
4 12.2.2020 8.Daire İş kaleminin birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması; 6- 42 sayılı İlamın 6. maddesinin (H) bendiyle verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Harcama Yetkilisi sıfatı ile iş
5 12.2.2020 8.Daire Bir iş kalemi iş artışı suretiyle yapılırken söz konusu iş kaleminin ilavesi nedeni ile eksilmesi gereken iş kalemlerinin (sıva, alçı sıva, boya, seramik vs.) eksiltilmemesi; 7- 42 sayılı İlamın 6. m
6 12.2.2020 8.Daire Teknik personelin iş başında bulundurulmasına ilişkin belgelerin hakediş ödemelerine eksik eklenmesi ve söz konusu personelin iş başında bulundurulmamasına ilişkin ceza kesintisinin de yapılmaması; 1
7 12.2.2020 8.Daire İş kaleminin birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması; 2- 42 sayılı İlamın 6. maddesinin (C) bendiyle; … İhale Kayıt Numaralı, …’ne açık ihale ile yaptırılan … TL+KDV sözleşme bedelli “… İşi”’nd
8 12.2.2020 8.Daire İş kaleminin birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması; 3- 42 sayılı İlamın 6. maddesinin (D) bendiyle; … İhale Kayıt Numaralı, …’ne açık ihale ile yaptırılan … TL+KDV sözleşme bedelli “… İşi”’nd
9 12.2.2020 8.Daire İş kaleminin birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması; 4- 42 sayılı İlamın 6. maddesinin (E) bendiyle verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Harcama Yetkilisi sıfatı ile iş
10 12.2.2020 8.Daire İş kaleminin birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması; 5- 42 sayılı İlamın 6. maddesinin (F) bendiyle; … İhale Kayıt Numaralı, …’ne açık ihale ile yaptırılan … TL+KDV sözleşme bedelli “… İşi”’nd
11 12.2.2020 8.Daire İş kaleminin birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması; 6- 42 sayılı İlamın 6. maddesinin (H) bendiyle verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Harcama Yetkilisi sıfatı ile iş
12 12.2.2020 8.Daire Bir iş kalemi iş artışı suretiyle yapılırken söz konusu iş kaleminin ilavesi nedeni ile eksilmesi gereken iş kalemlerinin (sıva, alçı sıva, boya, seramik vs.) eksiltilmemesi; 7- 42 sayılı İlamın 6. m
13 12.2.2020 8.Daire Teknik personelin iş başında bulundurulmasına ilişkin belgelerin hakediş ödemelerine eksik eklenmesi ve söz konusu personelin iş başında bulundurulmamasına ilişkin ceza kesintisinin de yapılmaması; 1
14 12.2.2020 8.Daire İş kaleminin birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması; 2- 42 sayılı İlamın 6. maddesinin (C) bendiyle; … İhale Kayıt Numaralı, …’ne açık ihale ile yaptırılan … TL+KDV sözleşme bedelli “… İşi”’nd
15 12.2.2020 8.Daire İş kaleminin birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması; 3- 42 sayılı İlamın 6. maddesinin (D) bendiyle; … İhale Kayıt Numaralı, …’ne açık ihale ile yaptırılan … TL+KDV sözleşme bedelli “… Restora
16 12.2.2020 8.Daire İş kaleminin birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması; 4- 42 sayılı İlamın 6. maddesinin (E) bendiyle verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Harcama Yetkilisi sıfatı ile iş
17 12.2.2020 8.Daire İş kaleminin birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması; 5- 42 sayılı İlamın 6. maddesinin (F) bendiyle; … İhale Kayıt Numaralı, …’ne açık ihale ile yaptırılan … TL+KDV sözleşme bedelli “… İşi”’nd
18 12.2.2020 8.Daire İş kaleminin birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması; 6- 42 sayılı İlamın 6. maddesinin (H) bendiyle verilen … TL’nin tazminine dair hüküm, aynı tazmin hükmünde Harcama Yetkilisi sıfatı ile iş
19 12.2.2020 8.Daire Bir iş kalemi iş artışı suretiyle yapılırken söz konusu iş kaleminin ilavesi nedeni ile eksilmesi gereken iş kalemlerinin (sıva, alçı sıva, boya, seramik vs.) eksiltilmemesi; 7- 42 sayılı İlamın 6. m
20 12.2.2020 8.Daire Teknik personelin iş başında bulundurulmasına ilişkin belgelerin hakediş ödemelerine eksik eklenmesi ve söz konusu personelin iş başında bulundurulmamasına ilişkin ceza kesintisinin de yapılmaması; 4