Dairesi Yıl Tarih Aralığı -
İlam No Tutanak No İdare Türü
Kelime(ler) Dosya No Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 8.7.2020 6.Daire Konu: Ücretsiz olarak çıkarılan gazete için ücret ödenmesi. 1- 206 sayılı İlamın; 1’inci maddesiyle; ... ... Dernekleri Federasyonu İktisadi İşletmesi tarafından çıkarılan ücretsiz gazete için ödeme
2 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı. 2- 206 sayılı ilamın 2’inci maddesiyle, ... Belediye Başkanlığı ile ... Sendikası (...) arasında akdedilen ve 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olan Toplu İş Sözleş
3 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı 3- 206 sayılı ilamın 3’üncü maddesiyle, ... Belediye Başkanlığı ile ... Sendikası (...) arasında akdedilen ve 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olan Toplu İş Sözleşm
4 8.7.2020 6.Daire Konu: Müdürlük kadrolarına vekalet eden bazı personele, mevzuat hükümlerine göre ödenmemesi gereken zam ve tazminat farklarının ödenmesi. 4- 206 sayılı ilamın 4’üncü maddesiyle, ... Belediyesinde m
5 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı 1- 206 sayılı İlamın 2 nci maddesi ile verilen hüküm, sorumlulukta üst yönetici sıfatıyla iştiraki bulunan …’nın başvurusu üzerine düzenlenen 08.07.2020 tarih ve 48102 tu
6 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı 2- 206 sayılı İlamın 3 üncü maddesi ile verilen hüküm, sorumlulukta üst yönetici sıfatıyla iştiraki bulunan …’nın başvurusu üzerine düzenlenen 08.07.2020 tarih ve 48102 t
7 8.7.2020 6.Daire Konu: Müdürlük kadrolarına vekalet eden bazı personele, mevzuat hükümlerine göre ödenmemesi gereken zam ve tazminat farklarının ödenmesi. 3- 206 sayılı ilamın 4’üncü maddesiyle, ... Belediyesinde müd
8 8.7.2020 6.Daire Konu: Müdürlük kadrolarına vekalet eden bazı personele, mevzuat hükümlerine göre ödenmemesi gereken zam ve tazminat farklarının ödenmesi. 2- 206 sayılı ilamın 4’üncü maddesiyle, ... Belediyesinde müd
9 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı 206 sayılı İlamın 2 nci maddesi ile verilen hüküm, sorumlulukta üst yönetici sıfatıyla iştiraki bulunan …’nın başvurusu üzerine düzenlenen 08.07.2020 tarih ve 48102 tutan
10 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı 206 sayılı İlamın 2 nci maddesi ile verilen hüküm, sorumlulukta üst yönetici sıfatıyla iştiraki bulunan …’nın başvurusu üzerine düzenlenen 08.07.2020 tarih ve 48102 tutan
11 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı 206 sayılı İlamın 2 nci maddesi ile verilen hüküm, sorumlulukta üst yönetici sıfatıyla iştiraki bulunan …’nın başvurusu üzerine düzenlenen 08.07.2020 tarih ve 48102 tutan
12 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı 206 sayılı İlamın 2 nci maddesi ile verilen hüküm, sorumlulukta üst yönetici sıfatıyla iştiraki bulunan …’nın başvurusu üzerine düzenlenen 08.07.2020 tarih ve 48102 tutan
13 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı 206 sayılı İlamın 2 nci maddesi ile verilen hüküm, sorumlulukta üst yönetici sıfatıyla iştiraki bulunan …’nın başvurusu üzerine düzenlenen 08.07.2020 tarih ve 48102 tutan
14 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı 206 sayılı İlamın 2 nci maddesi ile verilen hüküm, sorumlulukta üst yönetici sıfatıyla iştiraki bulunan …’nın başvurusu üzerine düzenlenen 08.07.2020 tarih ve 48102 tutan
15 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı 206 sayılı İlamın 2 nci maddesi ile verilen hüküm, sorumlulukta üst yönetici sıfatıyla iştiraki bulunan …’nın başvurusu üzerine düzenlenen 08.07.2020 tarih ve 48102 tutan
16 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı 206 sayılı İlamın 2 nci maddesi ile verilen hüküm, sorumlulukta üst yönetici sıfatıyla iştiraki bulunan …’nın başvurusu üzerine düzenlenen 08.07.2020 tarih ve 48102 tutan
17 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı 206 sayılı İlamın 2 nci maddesi ile verilen hüküm, sorumlulukta üst yönetici sıfatıyla iştiraki bulunan …’nın başvurusu üzerine düzenlenen 08.07.2020 tarih ve 48102 tutan
18 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı 206 sayılı İlamın 2 nci maddesi ile verilen hüküm, sorumlulukta üst yönetici sıfatıyla iştiraki bulunan …’nın başvurusu üzerine düzenlenen 08.07.2020 tarih ve 48102 tutan
19 8.7.2020 6.Daire Konu: Sosyal denge tazminatı 206 sayılı İlamın 2 nci maddesi ile verilen hüküm, sorumlulukta üst yönetici sıfatıyla iştiraki bulunan …’nın başvurusu üzerine düzenlenen 08.07.2020 tarih ve 48102 tutan
20 8.7.2020 6.Daire Konu: Müdürlük kadrosuna hatalı atama yapılarak maaş ödenmesi. 26 sayılı İlamın 16’ ıncı maddesi ile; ...’ nin görevde yükselme sınavına girmeden ... tarihli olur ile Hukuk İşleri Müdürlüğü kadrosuna