Dairesi Yıl Tarih Aralığı -
İlam No Tutanak No İdare Türü
Kelime(ler) Dosya No Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 6.3.2019 6.Daire Konu: Teknik şartnameye aykırı olarak eksik personel çalıştırılması. 66 sayılı İlamın 32’nci maddesinde, Toplam … TL sözleşme bedelli, ... ... San. ve Tic. Ltd.Şti. yükleniminde olan “4 Ay Süre ile 6
2 6.3.2019 1.Daire Konu: Spor kulübüne ve derneğe nakdi yardım yapılması. 1) 36 sayılı İlamın 1’inci maddesinde, ... İl Özel İdaresince 2016 yılında ...spora …TL, ... ... Eğitim ve Kültür Derneğine …. TL olmak üzere t
3 6.3.2019 1.Daire Konu: İl Özel İdaresi personeline yiyecek yardımının yemek verme yerine, para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla yapılması. 2) 36 sayılı İlamın 2’nci maddesinde, ... İl Özel İdaresi perso
4 6.3.2019 1.Daire Konu: Seminere katılmak üzere görevlendirilen İl Özel İdaresi personeli için Seminer gideri dışında, 6245 sayılı Kanun uyarınca ayrıca harcırah ödenmesi gerekirken, her şey dahil(eğitim de dahil) fat
5 6.3.2019 1.Daire Konu: Spor kulübüne ve derneğe nakdi yardım yapılması. 36 sayılı İlamın 1’inci maddesinde, ... İl Özel İdaresince 2016 yılında ...spora …TL, ... ... Eğitim ve Kültür Derneğine …. TL olmak üzere topla
6 6.3.2019 1.Daire Konu: Spor kulübüne ve derneğe nakdi yardım yapılması. 36 sayılı İlamın 1’inci maddesinde, ... İl Özel İdaresince 2016 yılında ...spora …TL, ... ... Eğitim ve Kültür Derneğine …. TL olmak üzere topla
7 6.3.2019 1.Daire Konu: Spor kulübüne ve derneğe nakdi yardım yapılması. 36 sayılı İlamın 1’inci maddesinde, ... İl Özel İdaresince 2016 yılında ...spora …TL, ... ... Eğitim ve Kültür Derneğine …. TL olmak üzere topla
8 6.3.2019 1.Daire Konu: İl Özel İdaresi personeline yiyecek yardımının yemek verme yerine, para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla yapılması. Sorumlu 36 sayılı İlamın 2’nci maddesi ile …. TL’ nin tazminine
9 6.3.2019 1.Daire Konu: Temyiz talebinde bulunan kişinin bu tazmin hükmünde sorumluluğa iştiraki bulunmamaktadır. 36 sayılı İlam’ın 6. maddesine itiraz olunmakta ise de, söz konusu tazmin hükmü ilamda belirtilen sorum
10 6.3.2019 4.Daire Konu: A)Yersiz olarak süre uzatımı verilmesi sonucu, yükleniciden kesilmesi gereken gecikme cezası tutarlarının kesilmemesi, B) Ek süre verilmesi sonrasında, revize iş programının gerçek duruma aykı
11 6.3.2019 4.Daire Konu: A)Yersiz olarak süre uzatımı verilmesi sonucu, yükleniciden kesilmesi gereken gecikme cezası tutarlarının kesilmemesi, B) Ek süre verilmesi sonrasında, revize iş programının gerçek duruma aykı
12 6.3.2019 4.Daire Konu: Yıllara yaygın iş haline gelmesine rağmen, yükleniciye bu tarihten sonra yapılan hakediş ödemesinden gelir vergisi kesintisinin yapılmaması. 80 sayılı İlamın 2’nci maddesinde, “... Depo Yapım
13 6.3.2019 6.Daire Konu: Teknik şartnamede belirtilen personel sayısından daha az personel çalıştırılmasına rağmen idare tarafından yüklenici firmaya karşı cezai işlemin uygulanmaması. 66 sayılı İlamın 6’ncı maddesinde
14 6.3.2019 6.Daire Konu: Teknik şartnamede belirtilen personel sayısından daha az personel çalıştırılmasına rağmen idare tarafından yüklenici firmaya karşı cezai işlemin uygulanmaması. Sorumlu, 66 sayılı İlamın 6’ncı
15 6.3.2019 6.Daire Konu: Teknik şartnamede belirtilen personel sayısından daha az personel çalıştırılmasına rağmen idare tarafından yüklenici firmaya karşı cezai işlemin uygulanmaması. Sorumlu, 66 sayılı İlamın 6’ncı
16 6.3.2019 6.Daire Konu: Hizmet Alımı İşinde teknik şartnamede aranan yetkinliğe sahip personel çalıştırılmamasına rağmen bu duruma ilişkin cezai işlem uygulanmaması. 66 sayılı İlamın 7’nci maddesinde, 25.03.2016 tarih
17 6.3.2019 6.Daire Konu: Sosyal Denge Sözleşmesi’ne istinaden yapılan sosyal denge ödüllendirilmesinde fazla ödeme yapılması. 66 sayılı İlamın 13’üncü maddesinde, ... Belediyesi ile ...Sen (... Sendikası) arasında 08.0
18 6.3.2019 6.Daire Konu: Sosyal Denge Sözleşmesi’ne istinaden yapılan sosyal denge ödemesinde izinli ve raporlu olunan günler dikkate alınmayarak fazla ödemede bulunulması. 66 sayılı İlamın 14’üncü maddesinde, ... Bele
19 6.3.2019 6.Daire Konu: Teknik şartnamede belirtilen niteliklere uygun personel çalıştırılmaması sonucu; A) Kesilmesi gereken cezanın kesilmemesi, B) Şartnamede belirtilen belgeleri taşımayan personele alması gereken
20 6.3.2019 6.Daire Konu: Hizmet Alımı İşinde teknik şartnamede aranan yetkinliğe sahip personel çalıştırılmamasına rağmen bu duruma ilişkin cezai işlem uygulanmaması. 1) Sorumlu, 66 sayılı İlamın 7’nci maddesi ile ….