Dairesi Yıl Tarih Aralığı -
İlam No Tutanak No İdare Türü
Kelime(ler) Dosya No Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 9.5.2018 1.Daire Konu: İl Özel İdaresinde 2005 yılından sonra işe başlayan işçilerin maaş ödemelerinde 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 17’nci maddesine istinaden düzenlenen ve 2005 tarihinden sonra işe gireceklere uyg
2 9.5.2018 1.Daire Konu: Yurtdışı gezisine katılan İl Genel Meclis üyeleri ile idarece kendilerine refakat etmeleri uygun görülen idari personel için bütçeden ulaşım, konaklama hizmet alım giderleri ile gündelik ödenmes
3 9.5.2018 1.Daire Konu: Yurtdışı gezisine katılan İl Genel Meclis üyeleri ile idarece kendilerine refakat etmeleri uygun görülen idari personel için bütçeden ulaşım, konaklama hizmet alım giderleri ile gündelik ödenmes
4 9.5.2018 1.Daire Konu: Doğrudan temin yöntemi ile temin edilen muhtelif hizmet alımlarında, fiyat farkı ödenmesi. 54 sayılı ilamın 10 uncu maddesinde, doğrudan temin yöntemi ile temin edilen muhtelif hizmet alımların
5 9.5.2018 1.Daire Konu: Doğrudan temin yöntemi ile temin edilen muhtelif hizmet alımlarında, fiyat farkı ödenmesi. 54-501 sayılı Ek İlamın 2. maddesi ile verilen tazmin hükmü hakkında, aynı tazmin hükmünde Harcama Ye
6 9.5.2018 1.Daire Konu: Yüklenici firmaya verilen idare malı kereste bedelinin hakedişten düşülmesi sırasında hata yapılması. 319 sayılı İlamın 1’inci maddesinde; 25.11.2013 tarihinde ödenek yetersizliği nedeniyle ta
7 9.5.2018 1.Daire Konu: Yüklenici firmaya verilen idare malı kereste bedelinin hakedişten düşülmesi sırasında hata yapılması. 319 sayılı İlamın 1’inci maddesinde; 25.11.2013 tarihinde ödenek yetersizliği nedeniyle
8 9.5.2018 1.Daire Konu: Yüklenici firmaya verilen idare malı kereste bedelinin hakedişten düşülmesi sırasında hata yapılması. 319 sayılı İlamın 1’inci maddesinde; 25.11.2013 tarihinde ödenek yetersizliği nedeniyle
9 9.5.2018 1.Daire Konu: İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısına ait ek ödemelerin (II) sayılı Cetveldeki ücret ve tazminat unsurları esas alınarak hesaplanması. 01 sayılı İlamın 1 inci maddesiyle tazminine hükmolu
10 9.5.2018 1.Daire Konu: Temyiz Kurulunun Bozma kararına karşı karar düzeltilmesi talebi. … il özel idaresi 2012 yılı hesabının Sayıştay 1.Dairesinde yargılanması sonucunda düzenlenen 171-346 Ek İlam ile tazmin hükmolu
11 9.5.2018 1.Daire Konu: Temyiz Kurulunun Bozma kararına karşı karar düzeltilmesi talebi. 171 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle, il özel idaresine ait lojmanlarda oturanlardan yakıt bedelinin eksik tahsil edilmesi nedeni
12 9.5.2018 1.Daire Konu: Dernek, birlik ve vakıflara nakdi kaynak aktarılması. 299 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesiyle; “186 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle İl Özel İdaresince dernek, vakıf ve birliklere nakdi kaynak
13 9.5.2018 1.Daire Konu: Dernek, birlik ve vakıflara nakdi kaynak aktarılması. 299 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesiyle; “186 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle İl Özel İdaresince dernek, vakıf ve birliklere nakdi kaynak
14 9.5.2018 1.Daire Konu: Dernek, birlik ve vakıflara nakdi kaynak aktarılması. 299 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesiyle; “186 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle İl Özel İdaresince dernek, vakıf ve birliklere nakdi kaynak
15 9.5.2018 1.Daire Konu: Süreaşımı. 14.06.2017 tarihli, 43208 tutanak sayılı Temyiz kurulu Kararı ile; “İlamda Gerçekleştirme Görevlisi olarak sorumlu tutulan …. 186-299 sayılı Ek İlam ile verilen tazmin hükmüne
16 9.5.2018 1.Daire Konu: Geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi. 186 ilamın 9 uncu maddesinin (B) fıkrasıyla; ... ... Kasrı Hamamı Restorasyonu işinde geç
17 9.5.2018 1.Daire Konu: Geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi. 186 ilamın 9 uncu maddesinin (B) fıkrasıyla; ... ... Kasrı Hamamı Restorasyonu işinde geç
18 9.5.2018 1.Daire Konu: Geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi. 186 ilamın 9 uncu maddesinin (B) fıkrasıyla; ... ... Kasrı Hamamı Restorasyonu işinde geç
19 9.5.2018 2.Daire Konu: Belediyede zabıta memuru olarak görev yapan lise mezunu bir personelin mevzuata aykırı olarak 1. Dereceli belediye başkan yardımcısı kadrosuna atanması. Belediyenin 2014 yılı hesabına ilişkin
20 9.5.2018 6.Daire Konu: Teknik hizmetler sınıfında görev yapmakla birlikte çalışma mahalleri arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden ve yol gibi açık çalışma mahalleri olmayan matematikçi kadrosundaki görevli