Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin denetimi ile ilgili konularda basında çıkan bazı yazılarla ilgili olarak yapılan “Basın Açıklaması”

Sayıştay'da halen boş bulunan beş (5) üyelik ile seçim tarihine kadar boşalacak üyelikler için, 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun değişik 4'üncü maddesinde belirtilen niteliklere sahip olan istekliler arasından aynı Kanunun değişik 6'ncı maddesi gereğince seçim yapılacaktır