Yönetim Mensupları


Sayıştayın yönetim işleri Sayıştay Başkanının teklifi ve Sayıştay Genel Kurulunun kararı ile kurulacak birimler tarafından yürütülür.

Yönetim mensuplarının, 657 sayılı Kanun’da yazılı nitelikleri taşımaları gerekir. Bunlar, 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sayıştay Başkanının onayı ile atanır. Yönetim mensupları, 657 sayılı Kanun’a tabi olarak yönetim birimlerinde çalışan görevlileri ifade eder.