Araştırma / İnceleme / Çeviri


Kamuda Stratejik Yönetim Kurumsal Risk Yönetimi İç Kontrol Sistemi Sayıştay Yayını 2021
Etik ve Etik Kurallar Tuğba Uçma Uysal, Masum Türker ve Ganite Kurt 2019
Sayıştay Hesap Yargısı Mehmet Aksoy, Bülent Geçgel ve Yusuf Öz 2018
Yüksek Denetim Kurumlarının Kurumsal Yapısı ve Mali Performans Sinem Yalçın 2017
Bulgaristan Sayıştayı Denetim Standartları / Çeviri Baran Özeren 2004
İngiltere Kamu Sektöründe İç Denetim Standartları / Çeviri Baran Özeren, Mustafa Ekinci 2004
İngiltere Sayıştayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - İç Kontrollar- / Çeviri Sacit Yörüker 2004
İngiltere Sayıştayı Finansal Denetim Elkitabı / Çeviri Sacit Yörüker 2004
Kamusal Yönetişim: Kamu Sektöründe Kurumsal Yönetişim, Niçin ve Nasıl? / Çeviri Baran Özeren ve Özlem Temizel 2004
Kanada Sayıştayı Yıllık Denetim Elkitabı / Çeviri Baran Özeren, Gönül Sönmez ve  M. Hakan Özbaran 2004
Malta Sayıştayı Kapsamlı Denetim Elkitabı / Çeviri Sacit Yörüker 2004
Polonya Sayıştayı Denetim Standartları / Çeviri Baran Özeren 2004
Denetimde Kalite Yönetimi / Güvencesi / Kontrolü - Araştırma İhsan Gören, Nevin Atakan, Şeref Efe ve M. Hakan Özbaran 2003
Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Safiye Kaya 2003
Sayıştayın Performans Ölçümüne İlişkin Ön Araştırma Raporu / Araştırma Sacit Yörüker, Levent Karabeyli, Safiye Kaya ve Baran Özeren 2003
Ekonomik Düzenlemelerin Denetimine İlişkin En İyi Uygulamalara Yönelik Yönlendirici İlkeler / Çeviri M. Hakan Özbaran 2002
ASOSAI Performans Denetim Rehberi / Çeviri Sacit Yörüker  ve Baran Özeren 2002
Doğru Dokunun Seçimi - Performans Bilgisi İçin Bir Çerçeve / Çeviri M. Hakan Özbaran 2002
Federal Hükümette İç Kontrol Standartları / Çeviri Baran Özeren 2002
Kamu Borçlanmasının İç Kontrolları İle İlgili Denetimin Planlanmasına ve Yürütülmesine Yönelik Rehber / Çeviri Safiye Kaya 2002
Mali Yapı ve Denetim Boyutlarıyla Afet Yönetimi / Araştırma S. Emre Akdağ 2002
Yönetim ve Hesapverme Sorumluluğu Amaçları Bakımından Performans Bilgisi / Çeviri Baran Özeren ve Cem Suat Aral 2002
İsveç Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı: Teori ve Uygulama / Çeviri Tolga Demirbaş 2001
İrlanda Kamu İdaresinde Yönetişim ve Hesap Verme Sorumluluğu Sacit Yörüker 2001
Performans Ölçümü: Performans Denetimlerinde Araştırılması Gerekenler Cem Suat Aral 2001
Sayıştaylar Tarafından Gerçekleştirilen Performans Denetimleri ve Türk Sayıştayı Uygulaması / İnceleme Tolga Demirbaş 2001
Avrupa Birliğiyle Entegrasyon Bağlamında Yüksek Denetim Kurumlarının İşleyişiyle İlgili Tavsiyeler / Çeviri Baran Özeren ve Cem Suat Aral 2000
INTOSAI Denetim Standartlarına İlişkin Avrupa Uygulama Rehberleri / Çeviri Sacit Yörüker ve Baran Özeren 2000
İç Denetim, Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları / İnceleme Baran Özeren 2000
Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Parlamenter Denetim (Fransa Millet Meclisi Çalışma Grubu Raporu) Cilt I - Bölüm 1-2 / Çeviri Ş. Alpaslan Yasa ve Özlem Okur Kasap 2000
Performans Bilgisine Yönelik İyi Uygulama Prensipleri / Çeviri Safiye Kaya ve Cem Suat Aral 2000
Performans Ölçüm Rehberi / Çeviri Hülya Demirkaya 2000
Performans ve Risk Denetim Terimleri / Derleme Arife Coşkun 2000
Yerel Yönetimlerin Denetimi / Araştırma A. Yasin Karanfiloğlu 2000
İç Denetim Mesleği Uygulama Standartları ve Yönlendiren İlkeler / Çeviri Baran Özeren 1999
Türkçe-İngilizce-Fransızca Denetim Terimleri / Çeviri Sacit Yörüker 1999
Kanada Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı / Çeviri Sacit Yörüker 1999
Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi Ahmed Akgündüz 1997