Milliyet Gazetesinde 10.01.2008 tarihinde yer alan köşe yazısına verilen cevap hakkında "Basın Açıklaması"

Sayıştay Başkanlığı; Dünya Sayıştayları Birliği (INTOSAI), Asya Sayıştayları Birliği (ASOSAI), Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Sayıştayları Birliği (ECOSAİ) olmak üzere 4 Uluslararası Teşkilatın üyesidir. Bunlardan ECOSAİ'nin iki dönem başkanlığını yapmıştır. ASOSAİ'nin ise halen yönetim kurul üyesidir. Diğer taraftan Avrupa Birliğine adaylık sürecimiz içinde Avrupa Birliği Ülkeleri ile Aday Ülkeler Sayıştay Başkanları Müşterek Toplantılarına da Kurumumuz düzenli olarak katılmaktadır. Sayılan bu görevler ile ikili ilişkilerin icap ettirdiği toplantılar "Başkanlık" düzeyinde temsili gerektiren görevlerdir. Dolayısıyla Sayın Mehmet DAMAR'ın yurt dışı görevleri de bu çerçevededir. Söz konusu toplantıların durumuna göre Sayın Başkanla birlikte Daire Başkanı, Üye ve Denetçi seviyesinde Meslek Mensuplarımız bu toplantılara katılmışlardır.