Sayıştay'da Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçim Sonuçları

Sayın TAMER Milliyet Gazetesi Yazarı Sayın Tamer; 10.01.2008 tarihli (bugünkü) Milliyet Gazetesindeki “Sayıştay Başkanının Yurtdışı Gezileri” başlıklı yazınızda CHP İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun Sayıştay ile ilgili verdiği yazılı soru önergesine atıfta bulunarak bir taraftan Sayıştay’a diğer taraftan da bu kurumun başkanı olan Sayın Mehmet DAMAR’a haksız ve mesnetsiz eleştirilerde bulunulmaktadır.. Sayın Tamer, eğer 07.01.2008 tarihli Basın Açıklamamızı iyi inceleme fırsatı bulmuş olsaydınız eksik ve yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan anılan köşe yazınız, Milliyet gibi ciddi bir gazetede belki de hiç yayınlanmayacaktı. Yazınızda belirttiğiniz gibi Sayıştay Başkanı Sayın Mehmet DAMAR 5,5 yılda 41 defa yurtdışı çalışma toplantısına katılmıştır. Bu süre içerisinde Sayın DAMAR’la yurtdışı toplantısına katılanların sayısı 105 kişidir. Yazınızda söz ettiğiniz 400 bin YTL harcırah ödemesi sadece Sayın DAMAR’ı değil, toplantılara katılan diğer 104 kişiyi de kapsamaktadır. Bu husus 07.01.2008 tarihli Basın Açıklamamızda sarahaten belirtildiği halde köşe yazınızda 3 gün sonra kamuoyunu yanıltıcı şekilde tekrar yer almasının sebebini anlamakta güçlük çekilmektedir. CHP İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun önergesindeki soruların tamamının yanıtı açık ve net olarak Kurumumuz tarafından verilmiştir. Sayıştay; Anayasa ve diğer yasaların kendisine vermiş olduğu yetki ve görevler çerçevesinde hareket eden, yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerini de buna göre yürüten ciddi bir kamu kuruluşudur. Köşe yazınızda konu edilen ve Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen “rüşvet ve yolsuzlukla mücadele” konusundaki “Küresel Forum”lara her ülkeden Sayıştaylar başta olmak üzere konu ile ilgili Bakanlık ve Kuruluşlar davet edilmekte ve bu toplantıların sonunda “Teknik Rapor” değil “Sonuç Bildirgesi” yayınlanmaktadır. Bunlar da Internette yer almaktadır. Yurtdışı toplantıları için teşekkül ettirilen heyette kimlerin yer alacağı ve tercüman götürülüp götürülmeyeceği toplantının mahiyetine göre belirlenmektedir. Sayın Başkanın ve diğer mensuplarımızın yurtdışı görevlendirilmeleri tamamen yasalarımıza uygun olarak yapılmaktadır. Yukarıdaki hususların tarafınıza tekrar bildirilmesinin kamuoyumuzun doğru bir şekilde bilgilendirilmesine katkıda bulunacağı inancıyla saygılar sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 10.01.2008 Ali DALKILIÇ Sayıştay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri