Yeni Seçilen Üyelerimizin Dairelere Göre Dağılımı

Sayıştay'da Boş Bulunan Yedi Üyelik İçin Yapılan Seçim Sonuçları