2022 Yılı Sayıştay Bütçe Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülerek Kabul Edildi

Sayıştay Başkanlığının 2020 yılı Kesin Hesabı ile 2022 yılı Bütçe Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde Sayıştay Başkanı Metin YENER tarafından; Sayıştay’ın 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.