Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal SAPARBEKULY, Sayıştay Başkanı Metin YENER’i Ziyaret Etti

23 Kasım 2021 Salı günü Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal SAPARBEKULY, Sayıştay Başkanı Metin YENER’i ziyaret etti.

Büyükelçi SAPARBEKULY, Kazakistan Cumhuriyeti devlet denetimi ve mali denetiminin yüksek organının geliştirilmesine ve imajının güçlendirilmesine katkılarından dolayı Sayın Metin YENER’e Cumhuriyet Bütçesi ‘nin yürütülmesini kontrol eden “Hesap Komisyonu’nun 25 Yılı Jübile Madalyası”nı takdim etti.