2023 Yılı Sayıştay Bütçe Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Görüşülerek Kabul Edildi

Sayıştay Başkanlığının 2021 yılı Kesin Hesabı ile 2023 yılı Bütçe Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel kurulunda görüşülerek kabul edildi.