Sağlık Hizmet ve Duyuruları


    MEDİKAL MALZEME FİYAT LİSTESİ
2024 YILI TIBBİ MALZEME FİYAT LİSTESİ.pdf
HASTANE HAK SAHİPLİĞİ SORGULAMA 

 

ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞLARI LİSTESİ 

 (Sağlık Uygulamasında Ara)

 

DUYURULAR

Tedavi Yardımı Bildirimi

Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi giderleri, Yargıtay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için Yargıtay Kanununun 64 üncü maddesi ile getirilen düzenlemelere Sayıştay Kanununun 63 üncü maddesi delaletiyle uyulmak suretiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Sayıştay bütçesinden karşılanacaktır.

Bu kapsamda; halen çalışmakta olan daire başkanı ve üyelerimiz, “ PBYS / Personel Bilgi Sistemi/ Bildirimler/ Tedavi Yardım Bildirimlerim” üzerinden ulaşacakları beyannameyi doldurmak suretiyle; emekli olanlar ile dul ve yetimleri ise “EK 1” de yer alan Tedavi Yardımı Bildirimini doldurmak suretiyle imzalayarak dilekçe ekinde Başkanlığa vereceklerdir. Bilgilerine ve gereği ilgililere duyurulur.

EK-1:TEDAVİ GİDERİ BEYANNAME.docx