Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 19.3.2019 6.Daire Avukatlık vekalet ücreti Asıl İlamın …’inci maddesi ile tazminine hükmolunan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (ç) bendi hüküm..........
2 5.3.2019 1.Daire ... İl Özel İdaresinin memur personeline yapılan sosyal denge tazminatı ödemeleri sırasında, 2017 yılının Ramazan ve Kurban bayramlarının denk geldiği Haziran ve Ağustos 2017 aylarında ayrıca bayram y..........
3 5.3.2019 1.Daire ... İl Özel İdaresi personeline yiyecek yardımı, yemek vermek yerine para ile temsil edilen araçlar (kart) vasıtasıyla … A.Ş.’den satın alma yolu ile verilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurl..........
4 28.2.2019 3.Daire Özel Harekat ve Operasyon Tazminatı Özel Harekat ve Operasyon Tazminatına İlişkin Esaslar kapsamına girmeyen …......... Valisi ile Vali Yardımcılarına, anılan Esaslar ile belirlenen ek tazminat..........
5 28.2.2019 3.Daire Vekalet Ücreti …......... Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ancak anılan göreve asil olarak atanabilmek için mevzuatın öngördüğü on yıllık hizmet süresi şartını ta..........
6 26.2.2019 5.Daire Para cezası ve tıbbi atık ücreti A- Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kurulmak üzere …………….San. Ve Tic. Ltd ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan sözleşmeyle ilgili..........
7 26.2.2019 5.Daire Revize birim fiyat ……………. İşinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 52 nci maddesi doğrultusunda revize birim fiyat hesaplamaları yapılmaması süratiyle ………..........
8 26.2.2019 5.Daire Revize birim fiyat ……………. işinde, iş kalemi miktarının mevzuatta belirtilen oranın üzerinde artmış olmasına rağmen revize birim fiyat uygulanmaması suretiyle …R..........
9 26.2.2019 5.Daire Yemek yardımı Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine aykırı olarak Memur Öğlen Yemeği Hizmet Alımı adı altında yemek hizmeti alınması suretiyle …………….. TL kamu z..........
10 21.2.2019 6.Daire İş Artışından Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması ….. Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce açık ihale usulü ile ihale edilen ve yüklenicisi …. Ltd. Şti. olan “…. Yeri İnşaatı Ya..........
11 21.2.2019 6.Daire İş Artışından Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması ….. Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yüklenicisi …… Danışmanlık olan “….. İn..........
12 21.2.2019 6.Daire Katma Değer Vergisinin Fazla Ödenmesi ….Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce doğrudan temin usulüyle yaptırılan “….Mahallesi ….Ada …. Parselin İfrazı” işinde KDV dah..........
13 21.2.2019 6.Daire Araç Muayenelerinin Geç Yapılması Nedeniyle Gecikme Bedelinin Ödenmesi …. Belediyesine ait taşıtların muayenelerinin zamanında yapılmaması sonucu gecikme ücreti ödendiği görülmüştür. 5018 sayı..........
14 21.2.2019 6.Daire Tapu Harcı Ödenmesi Belediyelerin iktisap edecekleri gayrimenkul vesair ayni hakların tescili, şerhi ve terkini işlemleri tapu ve kadastro harçlarından muaf tutulmasına rağmen ….. Belediyesi He..........
15 21.2.2019 6.Daire Mahsul Toplama Bedeli …. ili, ….ilçesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait ve T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce …. Belediyesine …. tarihinde tahsis edilen &#..........
16 21.2.2019 6.Daire Spor Kulübüne Yasal Sınırın Üzerinde Yardım Yapılması …. Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardımlar toplamının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü mad..........
17 21.2.2019 6.Daire Hatalı Ek Ödeme Yapılması ….. Belediyesi personeli Bilgisayar İşletmeni …. ve Tahsildar ….’a ilgili mevzuatında öngörülen ek ödeme oranlarından daha yüksek oranda ek ödeme yap..........
18 21.2.2019 6.Daire Gelir Vergisi Kesintisinin Hatalı Yapılması ve Bordrodan Yemek Bedeli Kesintisi Yapılmaması A) Belediye Başkanı ….’a belediye meclis üyesi sıfatıyla ödenen huzur hakkı ve encümen üyesi ol..........
19 21.2.2019 6.Daire Gecikme Cezası Kesintisi Yapılmaması …..Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce açık ihale usulü ile ihale edilen “…. Hizmet Binası Yapım İşi”nde yüklenici …. Ltd. Şti.’..........
20 19.2.2019 6.Daire Danışmanlık Hizmet Alımı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Danışmanlık hizmeti kapsamında “… Hizmeti” alımının yapıldığı görülmüştür. Anayasa’nı..........