Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 28.2.2019 3.Daire Özel Harekat ve Operasyon Tazminatı Özel Harekat ve Operasyon Tazminatına İlişkin Esaslar kapsamına girmeyen …......... Valisi ile Vali Yardımcılarına, anılan Esaslar ile belirlenen ek tazminat..........
2 28.2.2019 3.Daire Vekalet Ücreti …......... Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ancak anılan göreve asil olarak atanabilmek için mevzuatın öngördüğü on yıllık hizmet süresi şartını ta..........
3 26.2.2019 5.Daire Para cezası ve tıbbi atık ücreti A- Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kurulmak üzere …………….San. Ve Tic. Ltd ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan sözleşmeyle ilgili..........
4 26.2.2019 5.Daire Revize birim fiyat ……………. İşinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 52 nci maddesi doğrultusunda revize birim fiyat hesaplamaları yapılmaması süratiyle ………..........
5 26.2.2019 5.Daire Revize birim fiyat ……………. işinde, iş kalemi miktarının mevzuatta belirtilen oranın üzerinde artmış olmasına rağmen revize birim fiyat uygulanmaması suretiyle …R..........
6 26.2.2019 5.Daire Yemek yardımı Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine aykırı olarak Memur Öğlen Yemeği Hizmet Alımı adı altında yemek hizmeti alınması suretiyle …………….. TL kamu z..........
7 7.2.2019 2.Daire … Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketine güvence bedeli olarak teminat mektubu verilmesi nedeniyle teminat karşılığı bankada bloke edilen nakit paradan faiz elde edilememesi. …. Üniversitesi..........
8 7.2.2019 2.Daire Üniversite tarafından kantin ve kırtasiye olarak kiraya verilen yerlerin ısınma giderlerinin bu yerleri işletenlerden tahsil edilmemesi. … Üniversitesi tarafından kantin ve kırtasiye olarak kir..........
9 7.2.2019 2.Daire Üniversite tarafından “… Üniversitesi 2017 Yılı Servise Hazır Taşımalı Yemek Hizmeti Alımı” ihalesi kapsamında düzenlenen sözleşmeye göre yemek hizmeti alınmasına ve sözleşmede ̶..........
10 5.2.2019 5.Daire Yapım İşi …………… Belediyesince …………… İhale kayıt numaralı “……………” kapsamında; ………..........
11 5.2.2019 5.Daire Hizmet Alımı …………… Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilerek sözleşmeye bağlanan ……………ihale kayıt numaralı “……R..........
12 5.2.2019 5.Daire Hizmet Alımı …………… Belediyesince …………… ihale kayıt numaralı “……………i İşi” kapsamında idarece tekni..........
13 5.2.2019 5.Daire Hizmet Alımı …………… Belediyesinin …………… tarih …………… sayılı yazı ile …………… ihal..........
14 5.2.2019 5.Daire Hizmet Alımı …………… Belediyesinin …………… tarih …………… sayılı yazı ile …………… ihale ..........
15 5.2.2019 5.Daire Hizmet Alımı …………… Belediyesinin …………… tarih …………… sayılı yazı ile …………… iha..........
16 5.2.2019 5.Daire Hizmet alım işi .......Belediyesinin .......ihale kayıt numaralı..........Müdürlüğü tarafından “...............Hizmet Alım İşi” ihalesi kapsamında galip takımlara dağıtılması gereken ödül..........
17 5.2.2019 5.Daire Arazi tazminatı ........... Belediyesince kadro unvanı genel idare hizmetleri sınıfında yer alan ve idari görev yürüten belediye başkan yardımcısı ve birim müdürüne arazi tazminatı verilmesi sonucu ..........
18 5.2.2019 5.Daire Damga Vergisi …………… Belediyesi aleyhine kamulaştırmasız el atma davaları açıldığı, dava neticesinde alınan mahkeme kararına istinaden belediyece kişilere yapılan ödemel..........
19 5.2.2019 5.Daire Sosyal Denge Ödemesi …………… Belediye Başkanlığı ile …………… arasında …………… tarihinde imzalanan ve ……..........
20 5.2.2019 5.Daire Kiralanan taşınmazın Derneğe tahsis edilmesi ......... Belediyesine ait taşınmaz kira giderlerinin incelenmesi neticesinde; Belediye tarafından kiralanan ve kira bedeli ödenen taşınmazın mevzuata ayk..........