Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 10.1.2019 6.Daire … tarih ve … sayılı İlamın …’ncı maddesi ile tazminine hükmolunan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi hükmü gereği..........
2 27.12.2018 5.Daire Mal Alımı Damga Vergisi Belediyenin … A.Ş. den temin etmiş olduğu bitümlü bağlayıcı ve bitüm alımından Damga Vergisi kesilmemesi suretiyle … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu il..........
3 27.12.2018 5.Daire Kasko sigortası …Özel araca kasko yaptırılması suretiyle … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Devlete ve kamu..........
4 27.12.2018 4.Daire DERS NOTLARI İNCELEME ÜCRETİ 14.05.2014 tarih ve 164 sayılı ilamın 4/B maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun 19.04.2016 tarih ve 41805, 41806 ve 41807 tutanak numaral..........
5 27.12.2018 5.Daire Damga vergisi .....2017 tarih ve …..sayılı ilamın ..… inci maddesi ile; ….. Belediyesi tarafından gerçekleştirilen gayrimenkul ve işletme haklarının satış ve kiralama işlemlerinde;..........
6 27.12.2018 5.Daire Maktu mesai Belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personele mevzuata aykırı olarak maktu mesai ödenmesi sonucu … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak; 5393 sayı..........
7 27.12.2018 5.Daire Katma değer vergisi Mülkiyeti belediyeye ait …taşınmazın işletme hakkının “Katma Değer Vergisi (KDV)” hariç olarak kiralandığı ve bahse konu taşınmazdan tahsil edilen kira gelirleri..........
8 27.12.2018 5.Daire Özel hizmet tazminatı ve ek ödeme Müdür kadrolarına vekalet eden personele vekalet ettikleri kadro için asilde aranan tüm şartları taşımadıkları halde özel hizmet tazminatı ve ek ödeme farkı verilmes..........
9 27.12.2018 5.Daire Sözleşme Damga Vergisi Belediye tarafından ihale edilen … San. Tic. Ltd. Şti. yüklenimindeki “…Yapım İşi”nde iş artışı yapıldığı ancak bu tutardan sözleşme damga vergisi kesil..........
10 27.12.2018 5.Daire Damga vergisi … Müdürlüğü tarafından … tarihinde ihalesi yapılan … TL sözleşme bedelli …işinde; A-İhale kararı üzerinden Damga Vergisinin alınmaması, B-…Ltd. Şti ile i..........
11 27.12.2018 5.Daire Gelir Vergisi … tarihinde … TL bedelle, ..Ltd. Şti. iş ortaklığına ihale edilen yıllara sari … İnşaatı İşi” ne ilişkin ödenen hakedişlerden Gelir Vergisi tevkifatı yapılmaması..........
12 27.12.2018 5.Daire Damga Vergisi Belediye tarafından …..tan yapılan asfalt alımlarına ilişkin ödemelerden Damga Vergisinin alınmaması suretiyle ….. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili ola..........
13 27.12.2018 5.Daire Nakdi yardım ….. Başkanlığı ile Belediye arasında yapılan protokol gereği, belediye tarafından nakdi yardımda bulunulması sonucu ..… TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili..........
14 27.12.2018 5.Daire Çikolata alımı Belediye çalışanlarına Başkanlık Makamı tarafından dağıtılmak üzere çikolata alımı yapılması ve bedelinin belediye bütçesinden ödenmesi sonucu ….. TL kamu zararına sebebiyet ver..........
15 27.12.2018 5.Daire Gecikme cezası/faizi Belediye tarafından elektrik ve su tüketim bedellerinin zamanında ödenmemesinden dolayı gecikme cezası/faizi ödenmek suretiyle ….. TL kamu zararına sebebiyet verildiği husu..........
16 27.12.2018 5.Daire Gecikme bedeli Belediye’ye ait ….. plakalı aracın muayene harcının zamanında yaptırılmaması nedeniyle gecikme bedeli ödenmesi sonucu ..… TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ..........
17 27.12.2018 5.Daire Zorunlu deprem sigortası Belediyeye ait mesken, fırın ve ticarethanelere Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması sonucu ..… TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak, 6305 s..........
18 27.12.2018 5.Daire İdari para cezası Belediye tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği HİTAP’a (Hizmet Takip Programı) girilmesi gereken bilgilerin zamanında girilmemesi so..........
19 20.12.2018 5.Daire Asgari ücret destek priminin yükleniciden tahsil edilmemesi … Ltd. Şti. ile …. Ltd. Şti. Ortak Girişimi yüklenimindeki ……. TL sözleşme bedelli “….........İşi”..........
20 20.12.2018 5.Daire Asgari ücret destek priminin yüklenicinin hakedişinden kesilmemesi ……. ve ……. İş Ortaklığı yüklenimindeki ……. TL sözleşme bedelli “…............İşiR..........