Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 18.4.2017 6.Daire Fiyat Farkı Asıl İlamın ...maddesi ile hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verildi..........
2 18.4.2017 6.Daire Huzur Ücreti Asıl İlamın 12’nci maddesi ile hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına kar..........
3 6.4.2017 6.Daire Götürü Teklif Alınan İş Kalemleri İçin Teklif Cetvelinde Yer Alan Bedellerden Fazla Ödeme Yapılması. 14.08.2014 tarih ve ... sayılı İlamın 3’üncü maddesinin (D) bendi ile tazmin hükmolunan konu..........
4 6.4.2017 6.Daire Ek Ödeme, Özel Hizmet Tazminatı Ve Yan Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Lise mezunu olan ...’nin 15.08.2007 tarihinde 1’inci dereceli Belediye Başkan Y..........
5 6.4.2017 6.Daire Ek Ödeme, Özel Hizmet Tazminatı Ve Yan Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Lise mezunu olan ...’nin 15.08.2007 tarihinde 1’inci dereceli Belediye Başkan Y..........
6 6.4.2017 6.Daire Yapının Eski Hale Getirilmesi Asıl İlamın 4’üncü maddesinin (A) bendi ile hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğin..........
7 6.4.2017 6.Daire Ek Ödeme, Özel Hizmet Tazminatı Ve Yan Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Lise mezunu olan ...’nin 15.08.2007 tarihinde 1’inci dereceli Belediye Başkan Y..........
8 6.4.2017 6.Daire Ek Ödeme, Özel Hizmet Tazminatı Ve Yan Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Lise mezunu olan ...’nin 15.08.2007 tarihinde 1’inci dereceli Belediye Başkan Y..........
9 4.4.2017 5.Daire Temsil ağırlama giderleri .....tarih ve .......sayılı ilamın ......uncu maddesi ile; ........Belediyesi bütçesinin temsil, tanıtma ve ağırlama ödenekleri kullanılarak gerçekleştirilen kravat ve kaşk..........
10 4.4.2017 5.Daire Hizmet alımı ...... tarih ve ......sayılı ilamın .....üncü maddesi ile; ....... Belediyesi tarafından ......A.Ş.’ye ihale edilen .......-TL bedelli “............Hizmet Alım İşi” nd..........
11 4.4.2017 5.Daire Süre uzatımı ........tarih ve ......sayılı ilamın........ inci maddesi ile; ..........TL+KDV ihale bedelli olarak Yüklenici ...........A.Ş.’ye yaptırılan ..........İşinde; süresinde bitirilem..........
12 4.4.2017 5.Daire Süre uzatımı ....... tarih ve......sayılı ilamın ..... inci maddesi ile; ......-TL+KDV ihale bedelli olarak Yüklenici .......Şti’ne yaptırılan ..........İşinde; süresinde bitirilemeyen işler ..........
13 4.4.2017 5.Daire Hizmet alımı ...... tarih ve ....sayılı ilamın ....nci maddesi ile; ....Belediyesi tarafından .....A.Ş.’ye ihale edilen .......TL bedelli “.......... Hizmet Alım İşi” nde; Organiz..........
14 16.3.2017 5.Daire Berberler Esnaf Odasına Belediye bütçesinden malzeme alımı Belediye tarafından ......Erkek ve Kadın Berberler Esnaf Odası’nın talebi üzerine büro tefrişat malzemeleri ihtiyacının karşılanması ..........
15 16.3.2017 6.Daire Giyim Yardımı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşma sırasında yapılan sözlü savunmaların dinlenilmesi sonucunda; .....Genel Müdürlüğü personelinin tamamına her birine brüt ............
16 16.3.2017 6.Daire - İkramiye ödemesi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşma sırasında yapılan sözlü savunmaların dinlenilmesi sonucunda; ... Genel Müdürlüğü memur personeline 2015 yılı bütçesi ..........
17 16.3.2017 5.Daire Sosyal denge tazminatı ........ Belediye Başkanlığı ile ......... Sendikası (.......SEN) arasında 02.03.2012 tarihinde imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesinde unvanlar itibariyle belirlenen tavan tutarl..........
18 16.3.2017 5.Daire Vekalet ücreti Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan Hukuk Birimi Amiri, Hukuk Müşaviri, Muhakemat Müdürü ve Avukat dışındaki personele vekalet ücreti ödenmesi neticesinde ........ TL kamu zarar..........
19 9.3.2017 6.Daire Eğlence Vergisi .... tarih ve .... sayılı Ek İlam ile tazminine hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun ... tarihli ve ... tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu..........
20 9.3.2017 6.Daire Mükerrer Ödeme İddiası Asıl İlamın 18’inci maddesi ile hüküm dışı bırakılan ve ... tarih ve... sayılı Ek İlam ile hakkındaki bu hükmün devamına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu..........