Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 16.10.2018 6.Daire Fiyat farkı … tarih ve … sayılı Ek İlama ek olarak çıkarılan … tarihli ve … sayılı Ek İlam hükmü ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarihli ve … tutanak numaral..........
2 11.10.2018 6.Daire İhale Mevzuatına Aykırılık … tarihli ve ..sayılı Ek İlamın 2’nci maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin ü..........
3 2.10.2018 6.Daire İki adet demirbaşın fiili olarak yerinde olmaması Asıl İlamın ..üncü maddesi ile tazminine hükmolunan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bend..........
4 2.10.2018 6.Daire Harcırah Asıl İlamın …’inci maddesi ile tazminine hükmolunan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi hükm..........
5 27.9.2018 6.Daire Hasılat Bedelinin Tahsil Edilmemesi. …. Belediyesinin mülkiyetinde bulunan kafeteryaların, düğün salonlarının, otoparkların ve semt pazarının işletme haklarının yıllık hasılat tutarlarının % 1&..........
6 27.9.2018 6.Daire Baro Aidatının Belediye Bütçesinden Ödenmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Mali Hükümler” kısmında yer alan 146’ncı maddesinde; “…Memurlara kanun, tüzük ..........
7 27.9.2018 6.Daire İçişleri Bakanlığından İzin Alınmaksızın Uluslararası Kuruluşa Üye Olunması ve Üyelik Aidatı Ödenmesi. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Yurt dışı ilişkileri” başlıklı 74’üncü ..........
8 27.9.2018 6.Daire Sosyal Güvenlik Pirimin Hatalı Tespit Edilmesi. ... Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen personel temini hizmet alımı işinde çalıştırılan emekli personelin sosyal..........
9 27.9.2018 6.Daire Sosyal Güvenlik Pirimin Hatalı Tespit Edilmesi. ... Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen personel temini hizmet alımı işinde çalıştırılan emekli personelin s..........
10 27.9.2018 6.Daire Sosyal Güvenlik Pirimin Hatalı Tespit Edilmesi. ... Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen personel temini hizmet alımı işinde çalıştırılan emekli personeli..........
11 27.9.2018 6.Daire Sosyal Güvenlik Pirimin Hatalı Tespit Edilmesi. ... Belediyesi Etüt Proje Daire Başkanlığına tarafından gerçekleştirilen personel temini hizmet alımı işinde çalıştırılan emekli personelin sosyal güve..........
12 20.9.2018 6.Daire Tutuklu Personel Aylığından Yapılan 1/3 Kesinti ….tarih ve ….nolu asıl ilamın ….. ile tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun …tarih ve .....tutanak numara..........
13 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itib..........
14 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
15 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
16 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerl..........
17 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
18 20.9.2018 6.Daire Sosyal Denge Tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ..... Belediye Başkanlığı ile ..... Sendikası ..... arasında imzalanan ve 02/04/2016 tarihinden itibaren geçerli..........
19 20.9.2018 6.Daire Ecrimisil ....Belediyesinin mülkiyetinde bulunan konutlar için Kamu Konutları Yönetmeliğine uygun olarak tahsisin yapılmadığı, bu konutlarda belediye görevlisi olmayan kişilerin oturduğu ve konutlard..........
20 20.9.2018 6.Daire Fiyat Farkının hatalı hesaplanması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; … kayıt numaralı ve 7.402.920,00 TL sözleşme bedelli ‘‘36 Ay Süre ile İlaçlama ve..........