Kelime(ler) Karar No Tarih Aralığı -
         
         
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Karar Özeti
1 7.9.2015 1- Merkezi Yönetim Bütçesine dahil idarelerin 2014 yılı Kesin Hesabı hakkında Denetim Destek Grubu–03 tarafından düzenlenen Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı hk...........
2 7.9.2015 1- Merkezi Yönetim Bütçesine dahil idarelerin 2014 yılı Kesin Hesabı hakkında Denetim Destek Grubu–03 tarafından düzenlenen Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı hk...........
3 13.7.2015 "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü maddesinin (B) bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller" hk...........
4 13.7.2015 Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu ve Yönetim Mensupları Disiplin Kurulu yedek üyeliklerine yapılan seçim hk...........
5 13.7.2015 "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü maddesinin (B) bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller" hk...........
6 13.7.2015 Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu ve Yönetim Mensupları Disiplin Kurulu yedek üyeliklerine yapılan seçim hk...........
7 8.7.2015 “Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hk. ..........
8 8.7.2015 “Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hk. ..........
9 30.4.2015 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 8’inci maddesi uyarınca Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği için Genel Kurulca üç aday belirlenmesi hk...........
10 30.4.2015 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 8’inci maddesi uyarınca Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği için Genel Kurulca üç aday belirlenmesi hk...........
11 26.3.2015 Boş bulunan Sayıştay üyelikleri için yapılan seçim hk...........
12 26.3.2015 Temyiz Kurulu üyeliği için yapılan seçim hk. ..........
13 26.3.2015 Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerine yapılan seçim hk. ..........
14 26.3.2015 Yönetim Mensupları Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine yapılan seçim hk...........
15 26.3.2015 Boş bulunan Sayıştay üyelikleri için yapılan seçim hk...........
16 26.3.2015 Temyiz Kurulu üyeliği için yapılan seçim hk. ..........
17 26.3.2015 Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerine yapılan seçim hk. ..........
18 26.3.2015 Yönetim Mensupları Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine yapılan seçim hk...........
19 23.3.2015 Açık bulunan üyelikler için yapılacak seçimlere katılmak üzere başvuranların, belirtilen nitelikleri haiz olup olmadıklarının belirlenmesi hk...........
20 23.3.2015 Açık bulunan üyelikler için yapılacak seçimlere katılmak üzere başvuranların, belirtilen nitelikleri haiz olup olmadıklarının belirlenmesi hk...........