Kelime / Cümle Karar No / Tarih Aralığı -
         
         
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/376
Sıra Tarih Karar Özeti
1 4.9.2019 Karar Tarihi : 04.09.2019 Karar No : 5431/1 GENEL KURUL KARARI Merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2018 yılı kesin hesaplarına ilişkin olmak üzere Denetim Destek Grubu-03 tarafından düz
2 12.7.2018 Karar Tarihi : 12.07.2018 Karar No : 5424/1 GENEL KURUL KARARI Merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2017 yılı kesin hesaplarına ilişkin olmak üzere Denetim Destek Grubu-03 tarafından d
3 5.4.2018 Karar Tarihi : 05.04.2018 Karar Sayısı : 5419/2-A GENEL KURUL KARARI KONU Vergi gelirlerinin tarh ve tahakkuk ettirilmemesine bağlı olarak kamu zararının oluştuğu tarihin tespit edilmesi h
4 16.10.2017 R.G. 02.02.2018/30320 Belediyelere ait taşınmazların belediye meclisi kararı ile spor kulüplerine tahsis edilmesi hususunda Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı
5 7.9.2017 Karar Tarihi : 07.09.2017 Karar No : 5413/1 GENEL KURUL KARARI Merkezi Yönetim Bütçesine dahil idarelerin 2016 yılı kesin hesaplarına ilişkin olmak üzere Denetim Destek Grubu-03 tarafından
6 1.9.2016 Karar Tarihi : 1.9.2016 Karar No : 5404/1 GENEL KURUL KARARI Merkezi Yönetim Bütçesine dahil idarelerin 2015 yılı kesin hesaplarına ilişkin olmak üzere Denetim Destek Grubu-03 tarafından d
7 7.9.2015 Karar Tarihi : 7.9.2015 Karar No : 5392/1 GENEL KURUL KARARI Merkezi Yönetim Bütçesine dahil idarelerin 2014 yılı kesin hesaplarına ilişkin olmak üzere Denetim Destek Grubu-03 tarafından düzenl
8 8.9.2014 Karar Tarihi : 8.9.2014 Karar No : 5377/1 GENEL KURUL KARARI Merkezi Yönetim Bütçesine dahil idarelerin 2013 yılı kesin hesaplarına ilişkin olmak üzere 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 41’inci ma
9 24.3.2014 Bursa Karacabey Ova Köyleri Sulama Birliği ile Mustafakemalpaşa Köyleri Sulama Birliğinin 2012 yılı hesap ve işlemlerinin, Bursa Valiliğince oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından denetlenmesi sonuc
10 9.9.2013 Karar Tarihi : 9.9.2013 Karar No : 5366/1 GENEL KURUL KARARI Merkezi Yönetim Bütçesine dahil idarelerin 2012 yılı kesin hesaplarına ilişkin olmak üzere Destek Grubu-06 tarafından düzenlenen
11 4.4.2013 İl özel idaresi genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline fazla çalışmaları karşılığın
12 28.3.2013 Adli tatil müessesesinin aynen veya değişiklik yapılarak muhafazası ya da tamamen kaldırılarak, müesseseye bağlı düzenlemelerin de buna uygun olarak değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanlığınca Sayışt
13 31.1.2013 R.G. 14.05.2013/28647 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile 5300 ve üzeri ek gösterge puanı bulunan personele ödenen makam tazminatına hk. Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı
14 6.9.2012 Karar Tarihi : 6.9.2012 Karar No. : 5348/1 GENEL KURUL KARARI Merkezi Yönetim Bütçesine dahil idarelerin 2011 yılı kesin hesaplarına ilişkin olmak üzere Destek Grubu-06 tarafından düzenlen
15 29.3.2012 Sayıştay üye seçimi hakkında alınan ilke kararı.
16 12.1.2012 Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kliniğinde tedavi gören bir hastanın tedavi gideri nedeni ile oluşan borcun tahsili için açılan icra takibi sırasında, borçlunun ödeme gü
17 12.1.2012 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören on ayrı hastanın tedavi giderleri karşılığı alacakları için, İcra Müdürlüğünce Borç Ödemeden Aciz Belgesi düzenlenmesi üze
18 22.12.2011 "Gida Güvenliği" başlıklı performans denetimi raporu hk.
19 22.12.2011 “TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri” başlıklı performans denetimi raporu hk.
20 22.12.2011 Kafkas Üniversitesi Araştırma Görevlisi iken 2547 sayılı Kanunun 39’uncu maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere yurt dışına gönderilen, ancak mecburi hizmetine tekabül eden borcunu yerine