Uluslararası Eğitim Programları


Sayıştay'ın Karahanlı Devleti ile başlayıp Gazneli, Selçuklu, Osmanlı Türk Devletleri döneminde de devam eden ve günümüze kadar ulaşan köklü bir geçmişi ve denetim geleneği vardır. Yargı fonksiyonu ile donatılmış Sayıştay, kamu kaynaklarının kullanımının uluslararası denetim standartları ışığında denetlenmesi konusunda en yüksek denetim kurumudur.

Sayıştay, köklü tarihi tecrübesi ile diğer Yüksek Denetim Kurumlarının kapasite geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda Sayıştay, yetkin uzmanları tarafından aşağıdaki alanlarda uluslararası eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.