Düzenlenmiş Eğitimler


DSC_6104.jfif

Sayıştay, düzenlemiş olduğu uluslararası eğitim programları ile bilgi birikimini ve köklü tecrübesini çeşitli ülke Sayıştayları ile düzenli olarak paylaşmaktadır. Aşağıda konu başlığı, yıl ve katılımcı ülke başlıklarında liste halinde verilen eğitimler ikili işbirliği anlaşması kapsamında yürütülebildiği gibi uluslararası Sayıştaylar teşkilatlarınca organize edilen programlar bünyesinde de gerçekleştirilebilmektedir.

Konu Yıl Katılımcı Sayıştay Yer
Mali Denetim 2021 Kırgızistan Sayıştayı Ankara
Performans Denetimi 2021 Bangladeş Sayıştayı Ankara
Mali Denetim 2021 Kırgızistan Sayıştayı Çevrimiçi
IT Denetimi 2021 Somali Sayıştayı Çevrimiçi
Mali Denetim Standartları 2021 KKTC Sayıştayı Çevrimiçi
IT Denetimi 2021 Romanya Sayıştayı Çevrimiçi
IT Denetimi  2020 Somali Sayıştayı Çevrimiçi
Mali Denetim 2019 Afganistan Sayıştayı Ankara
Performans Denetimi 2019 Moldova Sayıştayı Ankara
IT Denetimi 2019 Kuveyt Sayıştayı Kuveyt
Mali Denetim 2019 KKTC Sayıştayı Ankara
KİT Denetimi 2019 Filistin Sayıştayı Ankara
Yatırım Fonlarının Ekonomik Verimliliği 2019 Katar Sayıştayı Doha
Mali Denetim Planlama 2019 KKTC Sayıştayı Lefkoşa
Mali Denetim 2019 Moldova Sayıştayı Ankara
KİT Denetimi 2018 Afganistan Sayıştayı Ankara
Performans Denetimi 2018 KKTC Sayıştayı Lefkoşa
IT Denetimi 2018 KKTC Sayıştayı Ankara
Mali Denetim 2018 KKTC Sayıştayı Lefkoşa
Genel Muhasebe Eğitimi 2018 KKTC Sayıştayı Lefkoşa
Uluslararası Denetim Standartları (ISSAI’ler) ve Sayıştay Uygulaması 2018 KKTC Sayıştayı Lefkoşa
Uluslararası Mali Raporlama Standartlarına (IFRS) Giriş 2018 Katar Sayıştayı Doha
Spesifik Sektörler için IFRS 2018 Katar Sayıştayı Doha
Performans Kontrolüne Giriş 2018 Katar Sayıştayı Doha  
Yönetişim İlkelerine Giriş 2018 Katar Sayıştayı Doha
Mali Denetim 2018 Moldova Sayıştayı Ankara
Kamu Denetimi 2016 Arnavutluk Sayıştayı Ankara
IT Denetimi ve Denetim Yönetimi 2015 Afganistan Sayıştayı Ankara
Bilgi ve Deneyim Paylaşımı 2015 KKTC Sayıştayı Ankara
Bilgi ve Deneyim Paylaşımı 2015 KKTC Sayıştayı
Ankara
Bilgi ve Deneyim Paylaşımı 2015 KKTC Sayıştayı Ankara
Kamu Denetimi 2015 Arnavutluk Sayıştayı Ankara
Performans Denetimi 2015 Moğolistan Sayıştayı İstanbul
Mali Denetim ve Uygunluk Denetimi 2015 Umman Sayıştayı Ankara
Denetimde Güncel Gelişmeler 2015 Arnavutluk Sayıştayı Ankara
SayCap Uygulamaları 2015 KKTC Sayıştayı Lefkoşa
Tahakkuk-Esaslı Muhasebe 2015 KKTC Sayıştayı Lefkoşa
Yerel Yönetimler Denetimi 2015 KKTC Sayıştayı Lefkoşa
IT Denetimi ve Denetim Yönetimi 2014 Arnavutluk Sayıştayı Ankara
Performans Denetimi ve Uygulamaları 2014 Moğolistan Sayıştayı Antalya  
Kamu Denetimi 2014 Arnavutluk Sayıştayı Ankara
Kamu Denetimi Uygulamaları 2014 Arnavutluk Sayıştayı Ankara
Mali Denetim 2013 Arnavutluk Sayıştayı Ankara
Kamu İhalelerine ilişkin Uygunluk Denetimi ve Uygulamaları 2013 Arnavutluk Sayıştayı Ankara
Performans Denetimi 2013 Moğolistan Sayıştayı Ankara-İstanbul
Kamu Mali Yapısında Sayıştayın Fonksiyonu 2013 Arnavutluk Sayıştayı Ankara
ISSAI’lerin Uygulanması çerçevesinde Deneyim Paylaşımı 2013 Azerbaycan Sayıştayı Ankara
Performans Denetimi 2012 Moğolistan Sayıştayı Ankara
Sayıştay Denetimi ve Kesin Hesap Eğitimi 2012 Azerbaycan Sayıştayı Ankara
Performans Denetimi 2012 Arnavutluk Sayıştayı Ankara
Sayıştay Denetimi ve Kesin Hesap Eğitimi 2012 Azerbaycan Sayıştayı Ankara
Performans Denetimi 2012 Arnavutluk Sayıştayı Ankara
Mali Denetim Eğitimi 2012 KKTC Sayıştayı Lefkoşa