Bilişim Sistemleri Denetimi


bilisimsistemleridenetimi.png

Bilişim sistemleri denetimi; bilgi sistemlerinin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik, güvenilirlik, verimlilik, etkililik ve uygunluk kriterleri çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Bağımsız bir denetim faaliyeti olarak yürütülüp raporlanabileceği gibi, düzenlilik denetimi ya da performans denetimi uygulamalarının bir parçası olarak da gerçekleştirilebilir.

Bilişim sistemleri denetimleri, hazırlanmış olan Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberine uygun olarak, konusunda yetkin, gerekli eğitimleri almış, özel bir grup tarafından yerine getirilmektedir. Bunun yanında, tüm düzenlilik denetimleri sırasında ilgili denetim ekipleri tarafından temel düzeyde bilişim sistemleri kontrollerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da yürütülmektedir.