Düzenlilik Denetimi


uygunluk denetimi.png

Düzenlilik Denetimi, mali denetim ve uygunluk denetimin kapsar.

 

Mali denetim; kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, geçerli raporlama çerçevesine göre mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin makul güvence verilmesine yönelik denetimdir.

 Denetim Raporlarında;

  • Uluslararası denetim standartlarına uygun olarak mali tablolara görüş verilir.
  • Kamu idaresinin ve muhasebe sisteminin kontrol ortamı değerlendirilir.
  • Denetimde öne çıkan konular ile ve mevzuatlara uyum açısından kamu idarelerine önerilerde bulunulur.
  • Stratejik planlama ve performans bilgisiyle ilgili değerlendirmelere ve tavsiyelere yer verilir.

 

Uygunluk denetimi kapsamında ise kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığı denetlenmektedir.